Güzgülleri Fm e Hos Geldiniz
Edebiyle Gelen Hürmetle Gider
G
ü
z
g
ü
l
l
e
r
i
F
m
G
ü
z
g
ü
l
l
e
r
i
F
m
Güz gülleri bir başka olur
Boyun bükerler benim gibi
Kokusu candan olur kokar
Cigerimdeki yanık gibi

Kiminin yaprakları benek
Signemdeki delikler gibi
Renkleri kırmızı siyah ak
Kaderimdeki yazı gibi

Konuşmaz bülbülü beklerler
Ben yare beklediğim gibi
Gece çiğler düşer üstüne
Gözümden akan yaşlar gibi

Yel değer yapraklar ırlanır
Yüreğimin vahları gibi
Için,için yanar dururlar
Dilden düşmeyen barak gibi

Yaprak döker kuru dal olur
Ben yanar,yanar kül olurum
Gül bülbüle yad,ayri düşer
Ben yare uzak,el olurum